De in december 1993 opgerichte n.v. D.G.O.M³ s.a. heeft in België een nieuw concept ontwikkeld: BOOR-EN SCHIETWERKEN.


Als eerste bedrijf van dit type binnen de groep EPC – de Europese leader in de fabricage en verkoop van springstoffen – heeft het zijn werkmethode voortdurend verfijnd en heeft het zich met de krachtigste tools uitgerust.

Doel van D.G.O.M³ n.v.: zijn klanten een kwaliteitsvolle, op en top veilige service aanbieden.

Onze eerste specialiteit is de verkoop van kubieke meter steen gewonnen bij onze klanten steengroeven. Ons goed opgeleide personeel en ons gespecialiseerde materiaal stellen ons in staat zeer specifieke, doelgerichte werken uit te voeren.

      Vakbekwaamheid

In de loop der jaren hebben wij verschillende processen voor schietbeheersing ontwikkeld dankzij de instrumentatie van de parameters die de schietkwaliteit bepalen:

           - Plaatsing
           - Boring
           - Ontwerp van schietplannen
           - Uitvoering van het schietwerk
           - Metingen van de trilling
           - Metingen van de schietkwaliteit
           - Analyse van de resultaten

      Aanpassing van de schietplannen

Deze instrumentatie verzekert ons een controle voor en na het schieten dat ons, gecombineerd met de analyse, in staat stelt constant de kwaliteit en de veiligheid van onze diensten te verbeteren. Binnen D.G.O.M³ n.v. draagt iedereen zijn steentje bij tot het succes van de onderneming. Iedereen werkt mee aan de ontwikkeling van het bedrijf, van zijn methodes en processen.

      Expertise

Jarenlange ervaring en aandachtig luisteren naar zijn klanten heeft D.G.O.M³ n.v. ertoe gebracht zijn technieken te vervolmaken. Door samen te werken met de uitbaters van steengroeven kunnen wij een eindproduct garanderen dat overeenstemt met de vraag in omvang en kwantiteit. Ons team en zijn instrumenten zullen u helpen bij de controle en de ontwikkeling van uw groeve. Bovendien benut u onze gespecialiseerde uitrusting die een sterkere seismografische controle verzekert, met respect voor de norm.

      Performance

Voor D.G.O.M³ n.v. betekent doeltreffend werken ook kwaliteitsvol materieel. Om precies op uw behoeften in te spelen, investeren wij voortdurend in vooruitstrevende uitrusting. Omdat elke werf een nieuwe uitdaging inhoudt, zorgen we ervoor dat we met de beste instrumenten werken. Omdat D.G.O.M³ n.v. u steeds een betrouwbare en gepaste service wil bieden, beschikt het bedrijf over een dienst maintenance die instaat voor het onderhoud, de herstelling en de beschikbaarheid van het materieel.

      Veiligheid

Omdat we bewust zijn van de gevaren in ons vakgebied en met het oog op de veiligheid van onze medewerkers leveren D.G.O.M³ n.v. en de groep EPC de nodige inspanningen om de risico’s op ongevallen op de werven en bij de dagelijkse taken te beperken.
Vanuit dit oogpunt krijgen alle personeelsleden de gepaste opleiding (programma STOP) en worden zij nauw betrokken bij hun eigen veiligheid.